icon

 ЗАПИТВАНЕ ДО КОМПАНИЯТА

 

Общи данни

Име на компанията∶ 
Адрес на компанията∶ 
Лице за контакт∶ 
Телефон∶ 
Електронна поща∶ 
Електронна страница∶
 

Допълнителни данни

Правно-организационен статут∶ 
Основна дейност∶ 
Брой осигурени лица∶
Регистрация по ЗДДС∶ 
Регистрация по Закона за акцизите∶ 
Сделки със страни от ЕО∶ 
Сделки със страни, извън ЕО∶ 
 

Месечни параметри

Брой приходни фактури∶
Брой разходни фактури∶
Брой разплащателни сметки∶
Брой касови апарати∶
Брой обекти∶
 

Допълнителни данни

On-line банкиране∶ 
Фактуриране от счетоводната къща∶ 
Водене на подробен склад от кантората∶ 
Изготвяне на месечни отчети∶ 
Допълнителна информация∶
Дата∶ 
 
icon

Настоящото запитване не ви обвързва с договор или заплащане.

Всички полета отбелязани с   са задължителни !

На посочената по-горе електронна поща ще получите копие на изпратеното от Вас запитване до компанията.