icon

Нашите цени

colaboration При определяне на месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване, Ние в Счетоводна компания "ДВТ Груп" ООД прилагаме индивидуален подход към всеки клиент. Цените се формират в зависимост от различни критерии като: специфика на дейност, правно-организационен статус, брой персонал, наличие и брой на складови обекти, брой касови апарати, средно-аритметичен брой документи за месец, брой активни банкови сметки, регистрация по ЗДДС, регистрация по закона за Акцизите, търговски сделки в ЕС и извън него, и други. Всеки нов клиент, може да се възползва от следните възможности за безплатни услуги:

  Такса от минимум 60 лева на месец, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нашата счетоводна компания.
  Преференциална такса с отстъпка от редовната за един или два месеца, за новообразувани фирми, при сключен договор за абонаментно обслужване, съответно за една или повече години.
  Безплатна регистрация по ЗДДС, за нови клиенти, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване за една или повече години.
  Безплатна регистрация в търговски регистър на нови клиенти с правна форма ЕТ/ЕООД/ООД при сключен договор за счетоводно обслужване, за срок от една или повече години.
  Безплатни консултации и данъчни услуги за нови клиенти със сключен договор за счетоводно обслужване с нашата счетоводна компания за срок от една или повече години.
  Безплатно годишно приключване при сключен договор за счетоводни услуги за една или повече години.
  Безплатен пакет от допълнителни административни и счетоводни услуги, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване не по-малко от една година.

  За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


Нашият екип

photo

Васил Радин

Обазование: Висше, Магистър по икономика

Учебно заведение: СА "Д.А.Ценов"-гр. Свищов

Специалност: "Международни икономически отношения"

Опит: над 20 години в сферата на банковото дело и счетоводната отчетност.

photo

Даниела Църова

Обазование: Висше, Магистър по икономика

Специалност: "Счетоводство и контрол"

Учебно заведение: ЮУ "Неофит Рилски"-гр. Благоевград

Опит: над 25 години в сферата на счетоводната отчетност.

photo

Христо Христов

Обазование: Висше, Магистър по икономика

Специалност: "Финанси"

Учебно заведение: СА "Д.А.Ценов"-гр. Свищов

Опит: над 20 години в сферата на финансовия мениджмънт, управление на бизнес процеси и банково посредничество.