icon

Защо да изберете точно Нас ?

colaboration Счетоводна компания „ДВТ Груп” ООД е създадена през 2007 година в гр. Пловдив от специалисти, притежаващи магистърски степени в сферата на икономиката, занимаващи се професионално със счетоводство, данъци, осигуряване и финанси повече от двадесет години.

В съвременната динамична бизнес среда, на постоянно променящо се законодателство от една страна, и на растящи законови изисквания и контрол, от друга, е изключително важно да изберете счетоводна къща, която има опита и потенциала да отговори на предизвикателствата на съвремменния бизнес, като лоялен и надежден партньор в сферата на счетоводната отчетност.

Ние като вече утвърдена счетоводна кантора на пазара на счетоводни услуги, се стремим превантивно да предпазваме и максимално да облекчаваме нашите клиенти за преодоляване на трудности и проблеми, възникващи с данъчно-осигурителната администрация, банковите институции, контрагенти и други контролни органи. Нашите усилия са насочени изцяло към удовлетворяване на нашите клиенти до детайл. Предоставяме винаги своевременна, полезна и точна информация, касаеща обслужваните от нас фирми.

Основната ни цел е да осигурим на нашите клиенти професионални и качествени счетоводни услуги от една страна, както и емоционално спокойсвие, от друга, като се стремим към непрекъснато усъвършенстване, дифинирайки точно, какво искаме да постигнем в пряка връзка с това, как точно да го направим. Ние вярваме във взаимното уважение, доверие, професионализъм, поверителност и колаборативност в отношенията между партньорите. Една мъдра сентенция гласи "Лошата новина е, че времето лети. Добрата новина е, че вие сте пилотът". Ако вие наистина искате да сте "пилотът във вашия самолет" и споделяте нашите ценности, може да се свържете с нас от раздел Контакти или да изпратите Запитване.


Какво Ви предлагаме Ние от счетоводна компания "ДВТ Груп" ООД ?

colaboration   Сигурност и защита на Вашите финансови интереси.
  Коректност, лоялност и прецизност.
  Индивидуален подход в зависимост от изискванията и нуждите на всеки клиент.
  Компетентни консултации по счетоводни казуси, касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения.
  Своевременна, полезна и точна информация за промените в нормативната база и осъществяване на практическото им приложение.
  Пълна подкрепа при преодоляване на трудности.
  Компетентни, обстойни и навременни консултации във връзка със вземането на управленски решения за разширение, преструкториране или закриване на бизнеса.
  Професионални счетоводни услуги съчетани с експедитивно обслужване, водещи до просперитет на вашата компания и укрепане на финансовото състояние на фирмата.
  Съвременен дигитален подход към обработката, подредбата и архивирането на вашите документи.
  Използването само на лицинзиран софтуер, носещо сигурност и надежност при обработката и съхранението на вашата информация.
  Конфиденциалност съчетана с безгранична лоялност към интересите на вашата компания.
  От нас ще чуете винаги и само истината, даже и да не е приятна, защото много често приятните думи не са истински.
  Високо-квалифицини специалисти в областта на счетоводството и финансите притежаващи, както отлична теоритична подготовка, така и голям практически опит в разрешаване на дънъчно-счеводни казуси и адакватни съвети за минимизиране на зловредни ефекти върху вас и вашата компания.
  Финансово-счетоводен и данъчно-осигурителен инженеринг при преструкториране на бизнеса или стартиране на нови проекти и начинания.
  Уважението и бизнес етиката за нас са от първостепенно значение, отколкото краткосрочната печалба. Нашата цел е да изградим дългосрочни отношения базирани на взаимно доверие, коректонст и професионализъм.


Какво НЕ Ви предлагаме ?

colaboration   Нискоквалифицирани счетоводни услуги придружени с опияняващи обещания, които никога нямамe намерение да изпълним.
  Високо количество непрофесионализъм съчетан с необятна безотговорност.
  Постояно отлагане и последващи безкрайни оправдания за несвършена или не-добре свършена работа.
  Некоректни и/или скрити условия по отношение на доплащане на такси или клаузи към договора за абонаментно обслужване.
  Губене на вашето време и пари в следствие на липса на организация от наша страна или некомпетентност.
  Водене на вашите счетоводни регистри на хартиен носител съчетано с абсолютната невъзможност за справка от какъвто и да род, по къквто и да е повод, и времева неопределеност, защото мъдрите хора са казали "Вчера не ще догониш, утре не ще избегнеш".
  "Разнасяне" на информация от "кухнята" по отношение на вашия бизнес и вашето благосъстояние.